AADHAVAN PAILES POWER Q

AADHAVAN PAILES POWER Q

450.00

450.00

Add to cart
Buy Now
Category:

பூவந்தி, நாகப்பூ, சுண்டைக்காய், அதிவிதயம், தான்றிக்காய், கடுக்காய், நெல்லிக்காய், கஸ்தூரிமஞ்சள், கற்றாழை, சரக்கொன்றை ஆகிய பலமூலிகைகள் கலந்தது.

குணப்படுத்தும் நோய்கள்

உள்மூலம், வெளிமூலம், ரத்தமூலம் ஆகியவற்றை குணமாக்கும். அறுவை சிகிச்சை செய்தப்பின் குணமாகாத மூலம் குணமாகும்.

மருத்துவ ஆலோசனைக்கு மரு. காயத்ரி, MD(s),

70102 88823

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AADHAVAN PAILES POWER Q”

Your email address will not be published. Required fields are marked *