AADHAVAN KAUNCH BEEJ PLUS

AADHAVAN KAUNCH BEEJ PLUS

600.00

AADHAVAN’S KAUNCH BEEJ PLUS CAPSULE

பூனைக்காலி விதை மற்றும் ஆட்டுப்பால் கலந்து உள்ளது.

குணப்படுத்தும் நோய்கள்:
மத்திய நரம்பு மண்டலத்திற்கு ஊட்டமளிக்கும். நடுக்குவாதத்தை
குணமாக்கி பாலியல் உறுப்புகளை பலப்படுத்தும்.

DOSAGE:
1 Capsules Twice A Day Or As Directed By The Physician.

மருத்துவ ஆலோசனைக்கு மரு. காயத்ரி, MD(s),

70102 88823

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AADHAVAN KAUNCH BEEJ PLUS”

Your email address will not be published.