அவமானப்பட்ட மனதின் ரணம் ஆற…

அவமானப்பட்ட மனதின் ரணம் ஆற…

Dr. S. Venkatachalam, PhD.,

மனம் புண்பட்டதால்,அவமானப்பட்டதால் மனம் பாதிப்பு [MORTIFICATION] அடைந்தால்..

ஸ்டாஃபிசாக்ரியா-STAPHYSAGRIYA’ என்ற ஹோமியோபதி மருந்தின் மூலம் நிவாரணம் பெறமுடியும்.மனதின் கனமும் ரணமும் குறையும்;கரையும்;மறையும்.

ஹோமியோபதி மருத்துவ ஆலோசனைக்கு..

மரு. சதீஷ் குமார், BHMS.,

தொடர்புக்கு: +91 70102 66823

raajendran SR

See all author post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.