ஆண்மைத்தரும் 64 மூலிகைகள்

மரு. அருண் சின்னையா, PhD., ஆயக் கலைகள் அறுபத்து நான்கு ஆண்மைத்தரும் 64 மூலிகைகள் நிலப்பனைக்கிழங்குபூமிச் சர்க்கரைக்கிழங்குபூனைக்காலி விதைஅஸ்வகந்தாசீமை அழுக்குராதண்ணீர்விட்டான் கிழங்குநீர்முள்ளி விதைஆலம் விதைஅரசம் விதைஅத்தி விதைவெங்காய விதைமுள்ளங்கி விதைஇஸ்கோள் விதைமுருங்கை விதைமகிழம் விதைதேத்தான் விதைவெள்ளரி ...