கீரைகளும் அதன் பயன்களும் 3

கீரைகளும் அதன் பயன்களும் – 3 மரு. V. காயத்ரி, MD (s)., அகத்தி கீரை Sasbania Grandifloraஉடலில் ஏழும், பித்ததை தணிக்கும். இதன் பூஞ்சாறு கண் நோய் போக்கும். புதினா Mentha Arvensis ...

கீரைகளும் அதன் பயன்களும் 2

கீரைகளும் அதன் பயன்களும் - 2 மரு. V. காயத்ரி, MD (s)., பாற் சொரிக் கீரை Rucelia Secundaவயிற்றுக் கடுப்பு, குருதி கழிச்சல் ஆகியவை போக்கும்.பிண்ணாக்கு கீரை Melochia Corchorifolia இதை உண்ண மலமும், ...

கீரைகளும் அதன் பயன்களும் – 1

கீரைகளும் அதன் பயன்களும் 1 மரு. V. காயத்ரி, MD (s)., முளைக் கீரை Amaranthus Bilitumநாவுக்கு சுவை அளிக்கும். நல்ல பசியை கொடுக்கும்.கலவைக் கீரை Mixed greensபத்தியத்திற்கு ஏற்றது. ...