கருணைக் கிழங்கு

கருணைக் கிழங்கு மரு. V. காயத்ரி, MD(s) நாம் உணவாக பயன்படுத்தும் கிழங்கு வகைகளில் கருணைக் கிழங்கும் ஒன்றாகும். கிழங்கு வகைகளில் அதிக மருத்துவ குணம் கொண்டது கருணைக் கிழங்கு. பொதுவாக சித்தர்கள் ...