ஆரோக்கியம் தரக்கூடிய அறுசுவை உணவுகள்

அன்பான இணையதள நேயர்களே!   உங்களோடு பயணிக்கக்கூடிய இந்தத் தருணங்கள் என்பது அற்புதமான தருணங்கள். எவ்வளவோ பணிச்சுமைகள் இருந்தாலும் கூட நேயர்களை இம்மாதிரி எழுத்துக்கள் மூலமாக சந்திப்பது எப்பொழுதுமே எனக்கு மிகுந்த ஆவலையும், ஒரு ...

சர்க்கரை நோய் உடன்வரும் சார்பு நோய்கள் விளக்கம்

அந்தக்காலத்தில் தமிழர்கள் பயன்படுத்திய உணவு என்பது மிக ஊட்டச்சத்துள்ள உணவுகளாக இருந்தன. அது போல் உணவுகளுக்குத் தகுந்த உழைப்பு அன்று இருந்தது. இன்று பற்பல இயந்திர வருகைக்குப் பின் உடல் உழைப்பு என்பது ...

சர்க்கரை நோயை முற்றிலும் குணப்படுத்தலாம்

இன்றைக்கு நாம் பேசக்கூடிய தலைப்பு என்னவென்றால் ஆரோக்கியம் தரக்கூடிய அறுசுவை உணவுகள், அதனடிப்படையில் உடல்நலம் பெறக்கூடிய முறைகளைப் பற்றி நாம் பேசப்போகிறோம்.சித்தர்கள் உடம்பே ஆலயம் என்று சொல்லுவார்கள். நம்முடைய உடம்புதான் மிகச்சிறந்த ஆலயம் ...