ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் (PCOD)

ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் (PCOD)

மரு. காயத்ரி, MD(s).,

ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் (PCOD) Menses irregularities.

கருஞ்சீரகம் 35 கிராம்

சதகுப்பை 35 கிராம்

மரமஞ்சள் (விரல்) 35 கிராம்

வெல்லம் 105 கிராம்

இவையனைத்தையும் சேர்த்து அரைத்து கொட்டை பாக்கு அளவு காலை மாலை சாப்பிட்டு வரவும்.

இத்துடன் சோம்பு குடிநீர் குடித்து வார விரைவில், குருதி சிக்கலை அறுத்து (ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய்) சூல் அமையும்.

AADHAVAN PCOD – Q CAPSULES

AADHAVAN PCOD – Q CAPSULES

PRODUCT DESCRIPTION:

வேம்பு, வில்வம், சிறுகுறிஞ்சான், வாகைப்பூ, மலை வேம்பு ஆகியவை கலந்துள்ளது.

குணப்படுத்தும் நோய்கள்:

சினைப்பை கட்டிகள் குணமாகும். நீர்கட்டிகள், மாதவிடாய் கோளாறுகள், கருப்பை கோளாறுகள் ஆகிய கருப்பை தொடர்பான அனைத்து நோய்களையும் குணமாக்கும்.

மருத்துவ ஆலோசனைக்கு தொடர்பு எண்: +91 70102 66823

raajendran SR

See all author post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.