கீரைகளும் அதன் பயன்களும் – 1

கீரைகளும் அதன் பயன்களும் – 1

கீரைகளும் அதன் பயன்களும் 1

மரு. V. காயத்ரி, MD (s).,

முளைக் கீரை
Amaranthus Bilitum
நாவுக்கு சுவை அளிக்கும்.
நல்ல பசியை கொடுக்கும்.
கலவைக் கீரை
Mixed greens
பத்தியத்திற்கு ஏற்றது.
புளிப்பு கீரை
Hibiscus Cannabinus
குருதியழலை போக்கும் (இரத்த அழுத்தம்)
Blood Presure
இன்பம் விளைவிக்கும் கீரைகள்
The name of Greens that excite sexual desire
நறுந்தாளி, நன்முருங்கை, தூதுணம், பசாலி,
அருக்கீரை இவற்றுள் யாதேனும், ஒன்றை புளி
நீக்கி சமைத்து, நெய் சேர்த்துக் காலையில்
மாத்திரம் 40 நாள் உண்ண ஆண்மை பெருகும்.
சிறுகீரை
Amaranthus Tricolor
அழகு, புத்திக் கூர்மை, ஞாபக சக்தி உண்டாகும்.
குரல் இனிமையாக்கும்.
பசரை / பசலை கீரை
Portulacea Quadrifida
நீர் கடுப்பு, நீரடைப்பு, மேக நோய் (Syphilis)
குணமாகும்.
கொடிப்ப பசலை கீரை
Basella Alba
நீர்க்கட்டு, நீரடைப்பு, பித்தம் (அழல்),
ஆகியவற்றை போக்கும்.
பண்ணைக் கீரை
Celosia Argentea
குடலுக்கு வலிமை சேர்க்கும்.
இதன் பூவை குடிநீரிட்டு , பெரும்பாடு
(Menorrhagia)
.
பருப்பு கீரை
Portulaca oleracea
சிறுநீர் நோய்கள், கல்லீரல் நோய்கள்
பரட்டைக் கீரை
Ipomoea reniformis
பத்தியத்திற்கு ஏற்றது.

மருத்துவ ஆலோசனைக்கு மரு. காயத்ரி, MD(s), மரு. பால் ஜோதி, BSMS,

உங்களுக்கு தேவையான மருந்துகளை தபால் மூலமாக பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

தொடர்புக்கு: 70102 88823

raajendran SR

See all author post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.